hguhf 'fo , hguhf fkhj , hguhf fhvfd , العاب جدة بايكرز 2009 .